1. ZVAŽTE PŘECHOD NA CISCO UCS

  Zajímá Vás, kolik by Vás pořízení serverové architektury Cisco UCS stálo? Jak náročný by pro Vaši firmu byl migrační projekt? Jak dlouho by trval?

  Vyplňte několik základních údajů a získejte konkrétní představu. 2.  
 1. Kolik fyzických serverů využíváte?
  Povinné pole
 2. Kolik virtuálních serverů využíváte?
  Povinné pole
 3. Provozujete desktopovou virtualizaci?


  Povinné pole
 4.  
 1. Používáte převážně blade servery nebo rackmount servery?  Povinné pole
 2. Jak jsou Vaše servery připojeny do Local Area Network (LAN)?  Povinné pole
 3. Jsou všechny Vaše servery připojeny do Storage Area Network (SAN)?


  Povinné pole
 4.  
 1. Používáte Cisco Call Manager server nebo Cisco ASA nebo Cisco WAAS?


  Povinné pole
 2. Jakou převažující značku serverů využíváte?

  Povinné pole
 3. Jaké je průměrné stáří většiny Vašich současných serverů?
  Povinné pole
 4.  
 1. Po jaké době obvykle obnovujete serverovou infrastrukturu?

  Povinné pole
 2. Plánujete v horizontu následujících 12ti měsíců obnovu nebo modernizaci serverové infrastruktury?  Povinné pole
 3.  
 1. Jméno a příjmení
  Povinné pole
 2. Firma
  Povinné pole
 3. Pracovní email
  Povinné pole
 4. Povinné pole
 5. Vyplněním údajů dávám společnosti Dimension Data Czech Republic a.s., IČ: 49097695, se sídlem V Celnici 1028/10, 110 00, Praha 1, jakožto správcem, souhlas ke zpracování svých osobních údajů za účelem dalšího kontaktu, nabízení výrobků, obchodu a služeb společností Dimension Data Czech Republic a.s.

  Souhlas uděluji na dobu neurčitou od data vyplnění. Společnost Dimension Data Czech Republic a.s. bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto dokumentu a bude je dále zpracovávat.

  Společnost Dimension Data Czech Republic a.s. informuje tímto každého, kdo poskytl své osobní údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění /dále jen zákon/, to je zejména o tom, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné, že osoba poskytující své osobní údaje má právo přístupu k nim, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, Pplk. Sochora 27,PSČ 17000 v případě, že zjistí, že společnost Dimension Data Czech Republic a.s. porušuje své povinnosti vyplývající z tohoto zákona a má také právo požadovat zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidací svých osobních údajů, a to bezplatně.