1. Domluvte si návštěvu democentra Dimension Data

 2. Jméno a příjmení
  Povinné pole
 3. Firma
  Povinné pole
 4. Pracovní email
  Povinné pole
 5. Po odeslání údajů budete kontaktováni zástupcem společnosti Dimension Data za účelem sjednání termínů a upřesnění primární oblasti Vašeho zájmu.
 6. Povinné pole
 7. Vyplněním údajů dávám společnosti Dimension Data Czech Republic a.s., IČ: 49097695, se sídlem V Celnici 1028/10, 110 00, Praha 1, jakožto správcem, souhlas ke zpracování svých osobních údajů za účelem dalšího kontaktu, nabízení výrobků, obchodu a služeb společností Dimension Data Czech Republic a.s.

  Souhlas uděluji na dobu neurčitou od data vyplnění. Společnost Dimension Data Czech Republic a.s. bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto dokumentu a bude je dále zpracovávat.

  Společnost Dimension Data Czech Republic a.s. informuje tímto každého, kdo poskytl své osobní údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění /dále jen zákon/, to je zejména o tom, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné, že osoba poskytující své osobní údaje má právo přístupu k nim, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, Pplk. Sochora 27,PSČ 17000 v případě, že zjistí, že společnost Dimension Data Czech Republic a.s. porušuje své povinnosti vyplývající z tohoto zákona a má také právo požadovat zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidací svých osobních údajů, a to bezplatně.