1. JSTE PŘIPRAVENI NA CISCO UCS?

  Zajímá Vás, jaké konkrétní výhody může Vaší firmě přinést zavedení serverové architektury Cisco UCS? Které jeho funkcionality Vám přinesou efektivnější provoz datového centra a které ještě navíc úspory?

  Vyplňte několik základních údajů a získejte detailní přehled.

 2.  
 1. Kolik fyzických serverů využíváte?
  Povinné pole
 2. Jaké množství dedikovaných Cisco appliance máte ve své síti?  Povinné pole
 3. Plánujete obnovu své centrální LAN infrastruktury?


  Povinné pole
 4.  
 1. Máte na svých pobočkách malé množství severů pro lokální operace?


  Povinné pole
 2. Plánujete virtualizovat serverovou infrastrukturu nebo již serverovou virtualizaci provozujete?


  Povinné pole
 3. Plánujete virtualizaci desktopů?


  Povinné pole
 4.  
 1. Máte zájem snížit cenu maintenance serverů?


  Povinné pole
 2. Provozujete či plánujete implementovat Cisco IP telefonii, kontaktní centrum, Cisco WAAS či ASA?


  Povinné pole
 3. Využíváte LAN infrastrukturu Cisco?


  Povinné pole
 4.  
 1. Jméno a příjmení
  Povinné pole
 2. Firma
  Povinné pole
 3. Pracovní email
  Povinné pole
 4. Povinné pole
 5. Vyplněním údajů dávám společnosti Dimension Data Czech Republic a.s., IČ: 49097695, se sídlem V Celnici 1028/10, 110 00, Praha 1, jakožto správcem, souhlas ke zpracování svých osobních údajů za účelem dalšího kontaktu, nabízení výrobků, obchodu a služeb společností Dimension Data Czech Republic a.s.

  Souhlas uděluji na dobu neurčitou od data vyplnění. Společnost Dimension Data Czech Republic a.s. bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto dokumentu a bude je dále zpracovávat.

  Společnost Dimension Data Czech Republic a.s. informuje tímto každého, kdo poskytl své osobní údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění /dále jen zákon/, to je zejména o tom, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné, že osoba poskytující své osobní údaje má právo přístupu k nim, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, Pplk. Sochora 27,PSČ 17000 v případě, že zjistí, že společnost Dimension Data Czech Republic a.s. porušuje své povinnosti vyplývající z tohoto zákona a má také právo požadovat zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidací svých osobních údajů, a to bezplatně.